VVS- och fastighetsprogrammet

Vill du jobba i en spännande bransch med stor efterfrågan på utbildad personal? Väljer du VVS montör eller Kylteknik får du vara med i spännande processer där installationer och service är vanliga inslag.

Du får bland annat lära dig att installera och utföra service på ett modernt värmesystem eller kylsystem.

På VVS- och Fastighetsprogrammet varvas teori, laborationer och praktiska moment med en lång arbetsplatsförlagd utbildning som ger dig nyttiga erfarenheter inför arbetslivet.

Ackrediterat testcenter
Vi på Härnösands Gymnasium är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker.

Logotyp FAVAL

Inriktningar inom VVS- och fastighetsprogrammet

VVS-montör
En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader.

Förutom att montera rör installerar en VVS-montör olje- och elpannor, solvärmare, varmvattenberedare, element och det som ingår i ett badrum såsom toalettstol, badkar och handfat. VVS-montören arbetar även med kylanläggningar.

Oavsett var arbetsuppgifterna utförs måste en VVS-montör arbeta både med hjärna och händer. Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, t.ex. används ofta datorer i värme- och kylanläggningar.

Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna och givetvis vara händig nog att utföra dem.

Mer information angående yrket som VVS-montör Länk till annan webbplats.

Kylmontör
Som VVS / Kylmontör kan du arbeta med service, med ombyggnader och på nybyggen. Om du jobbar med service har du en servicebil med de verktyg och delar som du behöver för att utföra jobbet. En VVS / Kylmontör som jobbar med service är oftast ensam på arbetsplatsen, till skillnad från de VVS / Kylmontörer som jobbar på ett bygge. De är med från början och bygger från grunden och får oftast samsas med flera andra arbetsuppgifter som t.ex. snickare och målare.

I dag finns det flera olika typer av material som används inom VVS / Kyl. Det kan vara allt från järnrör till kopparrör och plaströr. Därför måste du kunna arbeta med alla typer av material som kan förekomma. På vissa arbetsplatser krävs det att en VVS / Kylmontör kan svetsa så det får du lära dig under din utbildning.

Prov för certifikat klass 2 erbjuds inom utbildningen för kylmontörer.

Mer information angående yrket som Kylmontör Länk till annan webbplats.

Fastighetstekniker
Fastighetstekniker är ett brett yrke där du får arbeta med fastighetsunderhåll, styrning och service.

Det är ett fritt och självständigt arbete där service är ett nyckelord.

Mer information angående yrket som Fastighetstekniker Länk till annan webbplats.

Skolverkets informationsfilm om VVS- och fastighetsprogrammet

Facebook logotyp