Välkomna till läsåret 21/22!

Tisdagen 24/8 är det dags att starta upp höstterminen och vi hälsar er elever välkomna.

Huskarta Härnösands gymnasium

Upprop kommer att ske tisdagen den 24/8.

Årskurs 1 upprop kl 09.00 och nedan anges vid vilket hus ni samlas utanför.
Det kommer finnas personal med skyltar för det program ni skall söka upp.

Årskurs 2 och 3 upprop kl 14.00. Gällande plats kommer separat kallelse från klasshandledare.

Program Åk 1

Plats

Ekonomiprogrammet

HUS A

Samhällsprogrammet

HUS A

Naturprogrammet

HUS C

Teknikprogrammet

HUS C

Estetprogrammet

HUS E

Barn och fritidsprogrammet

HUS B

VVS och fastighetsprogrammet

HUS E

Sjöfartsprogrammet

HUS E

Lärlingsutbildningen

HUS E

Vård och omsorgsprogrammet

HUS E

Restaurang och livsmedel

OBS!
Upprop vid G huset (Castor) onsdag 25/8 Åk 1 09.00
och Åk 2 13.00

HUS G

Gymnasiesärskolan samlas enligt egen kallelse

Väl mött och välkomna!

Personalen Härnösands gymnasium