Corona - information till elever och vårdnadshavare

Från och med 30/8 gäller följande:

Musik och kulturskolan återgår till närundervisning på plats i skolan. Detta gäller all verksamhet, både enskild undervisning och undervisning i grupp.

Vi har rutiner och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning.