Publicerad

Härnösand klättrar på rankingen Bästa skolkommun

En glad flicka en sin skolklass.

Härnösands kommun klättrar på rankingen över Sveriges bästa skolkommuner.

Av Sveriges 290 kommuner hamnar Härnösand på 129 plats. Det är en förbättring jämfört med 2017 med 79 placeringar.

– Vi har överlag gjort en fantastisk upphämtning, säger Birgitta Wigren, förvaltningschef på skolförvaltningen. På de flesta områden har vi stigit i placering och vi har ett bra samarbete med facken kring de områden vi behöver förbättra.

Det är Lärarförbundet som gör rankning Bästa skolkommun. De vill sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Rankingen ska uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Undersökningen bygger på en jämförelse av 13 kriterier bland annat andelen utbildade lärare, resurser, lärartäthet, studieresultat och sjukfrånvaro.

Bäst resultat får Härnösand när det gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och tilldelningen av resurser. Sämre resultat får kommunen när det gäller lön och elevernas meritvärde i åk 9.

– En av förklaringarna till det fina resultatet för gymnasiet är den lyckade satsningen på att identifiera de vanligaste hindren för att klara gymnasiet och arbetat bort dem, säger Birgitta Wigren.

Även förskolan i Härnösand får bra resultat. Förskolan är tillgänglig för många och vårdnadshavare ger kommunens förskolor höga betyg.

När det gäller meritvärde för årskurs 9 ligger Härnösand på plats 160 i riket.

– Det är lite lågt, men det som är bra är att vi har en positiv utveckling, säger Birgitta Wigren. Vi klättrar lite varje år, något som visar att arbetet går åt rätt håll.

2017 låg Härnösand på plats 172 i samma jämförelse.

– När det gäller lönerna så har vi i Härnösand ungefär samma genomsnittslön som våra grannkommuner. Den jämförelse som görs i den här undersökningen är både höjningstakten och snittet. Det betyder att de som har en hög nivå sedan tidigare, men inte höjt så mycket det senaste året, får en sämre jämförelsesiffra, säger Birgitta Wigren.

Grannkommunerna Timrå, Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall och Sollefteå ligger på plats 82, 88, 128, 224 och 258. Timrå har förbättrat sig hela 168 placeringar och Kramfors 47 placeringar. Örnsköldsvik ligger högt upp, men har tappat 55 placeringar jämfört med 2017.