Publicerad

Arbetslivsnämnden beslutar att utreda driften av samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering för nyanlända är idag en kommunal verksamhet som erbjuder nyanlända samhällsorientering på modersmål.

Som nyanländ har du rätt till 60 timmars samhällsorientering på ditt modersmål, eller på annat språk du behärskar. Under 2018 har antalet nyanlända som fått samhällsorientering minskat jämfört med tidigare år. För att få en mer kostnadseffektiv drift av verksamheten har arbetslivsnämnden den 22 november beslutat att utreda hur den ska bedrivas.

Arbetslivsförvaltningen ska påbörja en upphandlingsprocess och återkomma med ett förfrågningsunderlag senast februari 2019. Nämnden beslutade även att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att beskriva hur verksamheten kan fortsätta bedrivas i kommunal regi.