Publicerad

Nu växer yrkeshögskolan i Härnösand

En man som sitter och en kvinna som står. Båda i skyddsglasögon. Stor lampa och mätutrustning.

Till hösten kan Heta Utbildningar erbjuda sex olika yrkeshögskoleutbildningar efter att fått ytterligare fyra utbildningar beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Så många utbildningar har Härnösand aldrig tidigare haft möjlighet att starta på en gång.

– Montageledare solel och underhållstekniker för processindustrin är två helt nya utbildningar som vi är extra glada över att få starta säger, Thomas Andersson, enhetschef för högre utbildning i Härnösands kommun.

Heta Utbildningars utbud är drifttekniker kraft och värme, driftingenjör elkraft, certifierad kyl- och värmepumptekniker, montageledare solel, underhållstekniker inom processindustrin och VVS-ingenjör med solenergikompetens.

Utbildningarna kommer till stor del att bedrivas på halvdistans.

– Det betyder att vi riktar oss till studenter från hela landet som kommer hit för praktiska moment och prov, framförallt i vårt unika energilaboratorium, säger Thomas Andersson.

Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och efterfrågad yrkesroll.

– Det råder stor brist på utbildad arbetskraft i de branscher som utbildningarna förbereder för, inte minst vid vår egen regions industrier och andra företag. Den kompetens som utbildningarna ger är en nödvändighet för att framförallt industriföretag ska kunna förbli konkurrenskraftiga och bidra till regionens tillväxt, säger Thomas.

Utbildningarna har utöver teoretiska inslag också stora delar lärande i arbete (LIA), där den studerande utvecklar praktiska färdigheter i skarpt läge ute på en arbetsplats.

– De kontakter som de studerande får under lärande i arbete leder oftast till anställning, säger Maria Kalén som är utbildningssamordnare på Heta Utbildningar.