Publicerad

Detektivuppdrag! Hitta någon som kan kemi, fysik eller matematik

Ett barn som står utomhus och tittar i en stor kikare

Hjälp oss! Vi söker två personer med examen i kemi, fysik eller matematik som vill ge sig in på en ny bana och bli lärare. Men det är bråttom. Vi behöver hitta personerna inom en månad.

Lärarbristen är hög, till och med akut på vissa orter och inom vissa ämnen. En följd av det är att skolan inte blir likvärdig och det blir stor skillnad på hur det går för elever i klassrummet.

Teach for Sweden är en organisation som ska försöka bidra till en lösning på problemet. Organisationen finansieras av utbildningsdepartementet, Wallenberg-företagen och Nordea.

De erbjuder en väg för akademiker i bristämnen att utbilda sig till lärare samtidigt som de får anställning på en skola. Teach for Sweden letar efter personer som har ämnesbehörighet i ämnen som matematik, teknik, engelska, svenska, spanska, kemi, biologi och fysik.

Härnösands kommun har tecknat ett avtal med Teach for Sweden för att försöka få fler behöriga lärare inom ämnena kemi och fysik. Avtalet innebär att två personer får möjlighet att under två år läsa pedagogik och ledarskap (KPU motsvarande 90 högskolepoäng), samtidigt som de arbetar på en skola. Upplägget är 80 procent på skolan och 20 procent studier, oftast är studierna lagda på fredagar.

Teach for Sweden står för utbildningen i pedagogik och ledarskap. Skolan där personer arbetar betalar lönen.

– Vi har dialog med rektorerna på både Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan och de är positiva till samarbetet och redo att anställa enligt de här premisserna om vi hittar personer med rätt profil, säger Kenneth Svanemar Näslund.

Ansökningen till programmet sker i tre steg och startar på Teach for Swedens hemsida. För skickar du in en skriftlig ansökan, därefter är det en urvalsdag med tester och intervju och till sist granskning av akademisk behörighet (kandidatexamen minst 90hp).

– Vi försöker nu tillsammans med Teach for Sweden, och förhoppningsvis flera andra som brinner för en likvärdig skola, att hitta dessa människor, säger Kenneth Svanemar Näslund. Människor som vill vara med och göra skillnad i klassrummen. Alla barn kan.

Vet du någon som har rätt profil – tipsa om den här möjligheten! Tillsammans kan vi hitta rätt.

– Det här är en bra möjlighet, men tiden är knapp. Vi har bara en månad på oss att få in bra sökande.

Har du frågor kontakta; Kenneth Svanemar Näslund på mobil; 070-2521172 eller e-post: kenneth.svanemar.naslund@harnosand.se