Publicerad

Ny e-tjänst för att ansöka om modersmålsundervisning

Barn och elever från förskola till och med gymnasiet har rätt till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Nu finns det en ny e-tjänst som gör det enkelt att ansöka.

Härnösands kommun har modersmålsundervisning i ryska, tigrinja, somaliska, persiska och arabiska.

Ansökan om modersmålsstöd och modersmålsundervisning