Publicerad

Skolinspektionen har inget att anmärka på SFI-utbildningen i Härnösand

Skolinspektionen har gjort en tillsyn av SFI-undervisningen i Härnösands och den del av verksamheten som bedrivs av utbildningsföretaget Humanus Syd. Anledningen till inspektionen var en anmälan som Skolinspektionen fick i november.

Efter att ha gjort lektionsobservationer och intervjuer har Skolinspektionen beslutat att avsluta ärendet utan krav på några åtgärder.

De skriver i sitt beslut att de områden som kritiserades i anmälan inte längre är aktuella. Utbildningen hålls i renoverade lokaler på en ny adress, det finns en plan för att vidareutbilda obehöriga lärare, rutiner för likvärdig betygssättning och individuella studieplaner. Skolinspektionen avslutar därför ärendet.