Publicerad

Nytt system för elever och vårdnadshavare att kommunicera med skolan från måndag 18 mars

Nu går alla kommunens F-6 skolor över till lärplattformen Schoolity. Det är en webbaserad plattform där elever, vårdnadshavare och personal kan kommunicera med varandra.

Där kan du som vårdnadshavare bland annat följa skolgången och göra sjukanmälan. Personal kan göra lektionsplaneringar, sätta betyg och göra bedömningar, hantera närvaro och frånvaro samt lägga ut information till sina elever. Skolledningen kan lägga ut information till hela skolan. Schoolity ersätter det tidigare systemet som hette Dexter.

För att kunna använda Schoolity måste du ha användaruppgifter. Här finns mer information om hur du skapar din egen inloggning till systemet.

På kommunens medborgarservice på Sambiblioteket kan du måndag och tisdag den 25 och 26 mars få personlig hjälp att komma in i systemet. Personal från skolkontoret finns på plats mellan klockan 16.00 och 18.00.