Publicerad

Älandsbro skola rockar!

elev i rullstol

Elev får pröva på att manövrera sig själv genom en bana med rullstol

Älandsbros skola arrangerar Rocka Skolan-dagen för att sätta extra ljus på alla barns lika värde och möjligheter. Eleverna fick prova på hur det är att bland annat vara blind och sitta i rullstol. Rocka skolan är en del av Rocka sockorna som är ett initiativ från Svenska Down-föreningen. På världsdagen för Downs syndrom den 21 mars uppmanar de så många som möjligt att bära olika strumpor. På så sätt vill de uppmärksamma att alla är olika, men alla ska ha samma mänskliga rättigheter.

På Älandsbros skola valde man att utöka dagens omfattning för att förbättra elevernas förståelse för personer med funktionsvariation och vilka svårigheter de kan stöta på i vardagen. Under dagen blev barnen uppdelade i åldersblandade grupper och fick bland annat prova att köra rullstol, ta sig fram blind och läsa blindskrift.

Skolan hoppas på att barnen inte bara ska få en ökad förståelse för allas lika värde utan också få träna på att samarbeta med varandra.

– Vi vill skapa en ”vi-känsla” på skolan där alla känner att de kan vara delaktiga på sina villkor. Det ska inte bara handla om en dag om året, säger Anna Prytz, biträdande skolledare på Älandsbro skola.

Skolan arbetar löpande med inkludering och har bland annat satsat på innovativa lärmiljöer för att ge elevernas möjlighet till deltagande och bättre chans till inlärning.

– Vi arbetar hårt med inkludering och barns lika värde. Vi vill att skolan ska genomsyras av positiva förväntningar utifrån förutsättningar, säger Anna Prytz. Det är reglerat i skollagen att alla barn ska ha rätt till samma möjligheter för utbildning och då känns det självklart att vi lägger fokus på det.