Publicerad

Härnösand genom barns ögon

Två barn som visar vilka foton dom tagit

Barnen på Ängets förskola, Murbergets förskola och dagmammor i området har under läsåret arbetat utifrån det gemensamma temat ”Härnösand genom barns ögon”. En del av arbetet har varit att barnen besökt många olika platser i Härnösand.  Barnen har själva med hjälp av kamera och Ipad dokumenterat det som väckt deras intresse och nyfikenhet. Hemma på förskolan har bilderna bidragit till kommunikation och samspel på många olika sätt. Varje barn har fått valt ut ett av sina många fotografier och fått sätta sin historia, berättelse till.

Nu ställer barnen ut sina fotografier som en fotoutställning på barnavdelningen på Sambiblioteket.  

- Barnen är väldigt stolta över sina fotografier och berättar gärna om både sitt och sina kamraters foton, säger Lena Gustafsson, förskolechef.

Personalen har märkt att när barnen berättar om sina fotografier berikas deras språk.

- Projekt inkluderar många av läroplanens mål. Glädjen över att få berätta har stått i fokus. Att få möjlighet att berätta och delge sina upplevelser i både ord och bild. De digitala verktygen har inkluderats och blivit ett tillägg i vår undervisning. Vi vill ge barnen möjligheter, kunskap och  förutsättningar att bli aktiva producenter i mötet med digitala verktyg, säger Lena Gustafsson.

Utställning visas mellan den 29 mars och 18 april.