Publicerad

Vi har en förskola att vara stolta över

Barn som gör en förvånad min står framför en tygklädd tavla med spännande föremål. Barnet kan känna på och trycka på föremålen.

Förskolorna i Härnösand har jämförelsevis små barngrupper och många legitimerade förskollärare. Det visar nya siffror från Skolverket.

De senaste fyra åren har barngrupperna på förskolorna i Sverige blivit lite större, samtidigt som andelen utbildade med förskollärarlegitimation sjunkit. Men den jämförelse som Skolverket presenterar visar att Härnösand är bättre än riksgenomsnittet och totalt sätt bäst i länet.

När det gäller storleken på barngrupper har Härnösands kommun de minsta barngrupperna i länet. Här finns i genomsnitt 12,8 barn per avdelning. Rikssnittet är 15,4.

I Härnösand är 52 procent av heltidstjänsterna besatta med personer som har lärarlegitimation. Riksgenomsnittet är 40 procent och i Västernorrland är det bara Örnsköldsvik som har en högre siffra, 53 procent.

– Siffrorna visar att det utvecklingsarbete som pågått de senaste åren har gett resultat. Vi har blivit beviljade statsbidrag för mindre barngrupper och det har också funnits ett kommunalt bidrag för att minska gruppstorlekarna, säger Eva Claesson, verksamhetschef för förskola i Härnösand.

Förskolan i Härnösand får fina betyg av vårdnadshavare i den enkät som kommunen genomför och den granskning Skolinspektionen gjort av förskolan har också visat en verksamhet med mycket god kvalité.

– Vi har gjort en tydlig satsning på kompetensutveckling för förskolans personal. Det har gjort att vi har en hög kvalité i våra förskolor. Vi har en förskola att vara stolt över, säger Eva Claesson.

Skolverkets siffror

Tabell med skolverkets siffror
PlatsBarn i snitt per avdelningHeltidstjänster med förskollärarlegitimation
Västernorrlands län15,545%
Härnösand12,852%
Riket15,440%
Kramfors17,648%
Sollefteå16,535%
Sundsvall16,340%
Timrå14,142%
Ånge16,451%
Örnsköldsvik15,153%