Publicerad

Uppdatering efter onsdagens händelse på Härnösands gymnasium

Först vill vi tacka alla elever för ett bra samarbete. Både vi från skolledningen och polisen tycker att ni har agerat på ett mycket bra sätt.

Under onsdagskvällen höll skolan öppet för att ge de som ville möjlighet till samtal och stöd. Skolledning och krisgruppen fanns på plats, även vår skolpräst och skolans förvaltningschef. Ett 20-tal elever och vårdnadshavare kom till skolan och vi hade många fina samtal.

På torsdagen direkt på morgonen samlade vi krisgruppen och därefter all personal.

Alla som har velat ha krisstöd har erbjudits möjlighet till det. Det stödet finns tillgängligt även fortsättningsvis för de som vill ha. Vi kommer också att följa upp de samtal vi haft.

Under torsdagen har vi haft mycket personal på plats i skolan och i allmänna utrymmen för att det ska vara lätt att prata med personalen. Även polisen och skolprästen har varit på plats för att kunna svara på frågor.

Från lunch på torsdagen har verksamheten bedrivits enligt schema. Verksamheten fortsätter som vanligt på fredagen. De stödåtgärder vi vidtagit fortsätter för de som behöver.

Skolan har vidtagit alla åtgärder vi kan för att trygga elevernas skol- och studiemiljö och polisen säger att det inte finns någon hotbild mot Härnösands gymnasium. Åklagaren har också uttalat sig och säger att det inte finns något som tyder på att människor varit utsatta för fara.

Har du frågor eller är i behov av stöd är du välkommen att vända dig till din skolledare.

Vänliga hälsningar skolledningen

Eva Andersson telefon: 073-270 3151

Marie Sjöström telefon: 073-4604675

Anna Sjölander telefon: 070-2342372

Stellan Jakobsson, telefon: 0702253511

Robert Hedlund, telefon: 070-300 44 59