Publicerad

Ungdomar vill ha mer aktiviteter och fler mötesplatser

Gruppbild på ungdomar i en grässlänt

Eleverna på teknikcollege på Härnösands gymnasium har undersökt vilket Härnösand andra unga människor vill se i framtiden.

En aktivitetshall vid Skeppsbron och en fotbollsbur i Stadsparken. Bättre belysning på kvällar och nätter. Det är några av de idéer som kom fram när eleverna på Teknikcollege på Härnösands gymnasium ställde frågor om framtiden till ungdomar i åldern 16-25 år.

Arbetet gjordes på uppdrag av kommunens översiktsplanerare Maja Nordmark och resultatet tas med i det fortsatta arbetet med en ny översiktsplan för Härnösands kommun.

− Unga människor är ofta svåra att nå när det gäller översiktsplaner och samtidigt är de en av de viktigaste grupperna. Det är ju de som ska bo och leva i framtidens Härnösand, säger Maja Nordmark.

Eleverna på teknikprogrammet har i olika grupper undersökt ungdomars tankar om olika saker, till exempel trygghet, bostäder, infrastruktur och mötesplatser.

För att öka tryggheten är ett tydligt svar från de unga bättre belysning och mer folk i rörelse på utsatta platser. Många unga vill också se en utveckling av våra grönområden med mer aktiviteter och utrymmen för spontanidrott. Bland förslagen finns en badmintonplan i Tullportsparken och en fotbollsbur i Stadsparken med möjlighet att låna boll på biblioteket.

Smitingen lyfts också fram som en attraktiv plats som kan fortsätta utvecklas och i centrum finns en idé om en aktivitetshall för alla möjliga sorters aktiviteter på Skeppsbron. När det gäller infrastrukturen är de unga tydliga. De allra flesta vill se en framtida stad med färre bilar, fler cyklar och mer grönt. Fler laddstationer och bättre cykelvägar är tydliga signaler från de unga.