Publicerad

Härnösands gymnasium får utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Tre killar som gör tummen upp framför sopsorteringskärl.

Albert Dahlqvist, Amin Al-Azzawi och Rickard Lindeberg i NA17 framför några av skolans sorteringskärl.

Härnösands gymnasium har fått utmärkelsen skola för Hållbar utveckling. Det är en utmärkelse som skolor som jobbar bra med hållbarhet kan få. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala- och ekonomiska frågor och göra barn och ungdomar delaktiga och förberedda för framtiden.

– Det känns jätteskönt och fantastiskt roligt. Det är ett kvitto på att vi gör något verkligt bra. Att förändra ett förhållningssätt på ett ställe med 1000 personer är en stor sak och inte helt lätt att ro i land, säger Linnea Rödén, lärare på Härnösands gymnasium som varit drivande i arbetet tillsammans med Therese Arebratt och Jesper Moderatho.

För att få utmärkelsen måste skolan uppfylla flera kriterier. Frågor som rör hållbar utveckling ska genomsyra skolans alla verksamheter.

– Vi har fokuserat på frågor om hållbarhet ur flera olika aspekter och i flera ämnen i undervisningen, säger Linnea. Det handlar om både social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet. Hur kan vi se till att de resurser vi har idag räcker även i framtiden?

Vad är det ni har gjort?

Förutom att prata och arbeta med hållbarhet i undervisningen har skolan också arbetat praktiskt med källsortering.

I november 2018 placerades återvinningskärl ut. Elever och personal sorterar papper, plast, brännbart och matavfall. Det finns också behållare för aluminium och PET-flaskor. Kärlen töms tre gånger i veckan av vaktmästeriets personal. Förstelärare Jesper Moderatho har varit drivande i satsningen tillsammans med elever på kursen hållbart samhällsbyggande, Håkan Ölund och Per Jonasson från skolledningen samt vaktmästare Tobias Jäderblom.

– Jag har pratat med leverantörer av återvinningskärl och en del kollegor som jag stött på både privat och genom ett förstelärarnätverk jag är med i. Slutsatsen är att det inte är så vanligt med ett så ambitiöst återvinningssystem som vi har. Jag och många med mig trodde att vi var sent ute med detta, men det verkar snarare vara tvärtom, säger Jesper Moderatho.

Leverantören av sorteringskärlen berättar att de bara känner till en skola i Piteå som har ett liknande system.

– Återvinningen fungerar bra, visst förekommer det en del felsorteringar och en del skräp hamnar på andra ställen än i kärlen, men som helhet är det över förväntan, säger Jesper.

Viktigt att lära mer och utvecklas

För att all personal ska känna sig trygga och kunna ha med hållbarutveckling som en röd tråd i undervisningen har skolan arrangerat minst två föreläsningar för personalen varje läsår.

– För att kunna engagera och utbilda i frågan är det viktigt att vi som är lärare har bra kunskap, säger Linnea. När man jobbar med en sak länge blir det tillslut en självklarhet, så efter ett tag känns det inte som att vi gör något. Då är det viktigt med ny inspiration.

– De ungdomar vi utbildar idag ska vara en tillgång i världen som finns utanför skolan. De ska vara medvetna om sina handlingar och vilka konsekvenser det kan få och vilken skillnad de kan göra. Jag tycker att ungdomar idag är väldigt kloka inför framtiden, säger Linnea.