Publicerad

Medkänslan och engagemanget sprudlar hos eleverna på jobbspår vård

Gruppbild på eleverna på jobbspår vård. Några står och några sitter på huk. Bilden är tagen inomhus.

Engagerade och motiverade elever med sikte på jobb inom vården

Medkänslan är stor, liksom energin och engagemanget. Eleverna på vård- och omsorgscollege bjuder verkligen på en energikick. De är ivriga att berätta och väldigt överens om att vårdyrket är något de vill ägna sig åt i framtiden.

– När jag skulle sluta på min praktikplats så grät både jag och en av tanterna jag tagit hand om, säger en av deltagarna. Det var tråkigt att lämna. Det kändes verkligen som att jag kunde hjälpa till och vara viktig. Det var väldigt meningsfullt för mig.

Eleverna går ett jobbspår inom vård. Det innebär att de får en komplett undersköterskeutbildning samtidigt som de läser Svenska för invandrare (SFI).

– I det här fallet får eleverna en yrkesutbildningen samtidigt som de lär sig svenska. Annars är det vanligt att du först måste ha språket, för att sedan kunna gå en yrkesutbildning, säger Malin Ullström, processledare som arbetar med ökad sysselsättning på Härnösands kommun.

Redan första terminen har eleverna praktik och får en inblick i vad svenskt arbetsliv och arbete i vården innebär.

– Känner de att yrkesvalet inte är rätt kan de byta, istället för att först läsa en hel utbildning och sedan bli besviken när de börjar jobba, säger Malin Ullström.

Vården är ett framtidsyrke där rekryteringsbehovet är stort.

– I den här branschen finns ett stort behov och vi behöver rekrytera personal med olika bakgrund, säger Malin Ullström.

Ett möte med dessa elever ger en rejäl energikick och en känsla av ”Hoppas jag får träffa just dem, den dag jag behöver vård”.