Publicerad

Bli en tobaksfri duo

En hand som knycklar ihop ett par cigarretter.

Tobak är inte bra för barn! Är vi överens om det? Skriv ett kontrakt med ett barn i din närhet där ni båda lovar att vara tobaksfria – bli en Tobaksfri Duo.

Målgruppen är elever i årskurs 6-9 och vuxna i deras närhet.

Tobaksfri Duo är en metod som går ut på att en vuxen gör en överenskommelse med ett barn om att inte använda tobak. Metoden är vetenskapligt utvärderad och används i hela landet.

Tobaksberoende, och särskilt rökning, anses idag vara en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död. Rökare drabbas av många sjukdomar som en direkt eller indirekt följd av sin rökning.

Härnösands kommun arbetar tillsammans med Folktandvården och Region Västernorrland sedan 2018 med skolor och näringslivet i länet kring Tobaksfri Duo.

Folktandvården diskuterar tobak och hälsa vid ett klassrumsbesök och uppmuntrar eleverna att gå med i Tobaksfri Duo. Ett kontrakt skrivs i årskurs 6 under höstterminen och gäller till skolavslutningen årskurs 9. Försäkran om tobaksfrihet lämnas in varje år under våren.

Under veckorna 40 och 41 planeras besök i årskurs 6 på skolorna i Härnösand.

De elever som tobaksfria får vara med i en utlottning av olika priser.

Mer information om Tobaksfri Duo finns här:

www.1177.se/Vasternorrland/liv--halsa/tobak-och-alkohol/tobaksfri-duo/ Länk till annan webbplats.

tobaksfri.se/ Länk till annan webbplats.