Publicerad

Härnösands kommun får drygt 6 miljoner av Skolverket 

Pojke och lärare vid sitter vid ett bord och tittar i en bok i skolmiljö.

Härnösands kommun är utvald av Skolverket att vara med i satsningen Hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa nyanlända elever att nå hög måluppfyllelse i skolan? Kommunen får drygt 6 miljoner för att utveckla lärandet för nyanlända. Satsningen är ett resultat av den förstudie som ett lokalt team i Härnösand har gjort. 

– Syftet med satsningen är att barn och elever ska ha likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse i skolan oavsett språklig bakgrund de har, säger Roland Bång, skolchef i Härnösands kommun. Utifrån den nulägesanalys som det lokala teamet gjorde har en rad åtgärder identifierats. Skolverket fördelar pengarna utifrån hur många nyanlända en kommun tagit emot, men som jag ser det är det här en satsning som gynnar alla elever i vår skola.

Åtgärderna handlar bland annat om att fler elever ska få studiehandledning på modersmål, tiden det tar för en elev att få godkänt betyd i svenska för invandrare (sfi) ska bli kortare och fler flerspråkiga elever ska slutföra en yrkesutbildning eller ett studieförberedande program.

– För att klara det behöver vi göra insatser i både förskolan, grundskolan och vuxenutbildningen. Vi behöver ha en tydlig plan och en gemensam syn på hur vi ska ta emot nyanlända i skolan. Vi måste också se på flerspråkighet som en styrka, säger Roland Bång.

Några av åtgärderna innebär att personalen får möjlighet att vidareutbilda sig i olika utbildningsmetoder för språk och hur de kan ta hjälp av digitala hjälpmedel.

Skolverket har satsningen igång i flera andra kommuner och har varit med och bedömt Härnösands nulägesanalys och åtgärdsplan och finns med som stöd i arbetet under hela satsningen.

– Att ha med Skolverket i denna satsning betyder mycket. De har varit med i flera andra kommuner och har stor erfarenhet av vilka åtgärder som har bra effekt och vilka misstag vi bör undvika, säger Roland.

Härnösands kommun ska arbeta tillsammans med Skolverket i denna satsning fram till och med höstterminen 2021.