Publicerad

Lärarassistenter en ny resurs i skolan

Elever i modernt klassrum. Några tittar in i kameran.

Lärarassistent är en relativt ny yrkesroll som växer fram inom skolans värld. Nu har en årslång utbildning till lärarassistent dragit igång i Härnösand.18 nya lärarassistenter utbildas en halv dag i veckan på Lärcentrum på Sambiblioteket. De ska fungera som stöd till både elever och lärare.

– Vi har genomför ett pilotprojekt med lärarassistenter på Hedda Wisingskolan och det gav positiva erfarenheter, säger Eva Claesson verksamhetschef för elevhälsan. Målsättningen är att alla skolor i kommunen har lärarassistenter.

Utvärderingen visade att både lärare och elever upplevde lärarassistentens närvaro i klassrummet som positiv. Det upplevdes som att undervisningen kunde vara mer flexibel och att arbetsron blev bättre. Lärarassistenterna arbetar både pedagogiskt och administrativt. De har uppgifter både i klassrummet och som mentorer och kontaktpersoner för vårdnadshavare. Vårdnadshavare i andra kommuner som har lärarassistenter är positiva. De säger bland annat att det är lättare att kommunicera med skolan då lärarassistenterna är mer tillgängliga på dagtid än lärarna.

− Vi har satt upp en väldigt tydlig kravprofil. Lärarassistenterna ska fungera som ett reellt stöd till lärare och elever och under det här året ska vi ge dem den kompetens de behöver för sitt nya uppdrag, säger Eva Claesson.

Att lärarassistenter införs i Härnösand är resultatet av ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.

– Härnösand har precis som väldigt många andra kommuner i Sverige lärarbrist. Vi arbetar med att hitta kreativa lösningar och nya vägar för att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning och förutsättningar att nå uppsatta mål. Ett sätt kan vara att hitta andra roller i skolan som kan stötta elever och lärare. Att rekrytera utbildade lärare är svårt och lärare kommer att vara en bristvara i framtiden. Vi måste redan nu arbeta för att klara den utmaningen, säger Eva Cleasson.

Andra delar i arbetet med kompetensförsörjning är en arbetsintegrerad lärarutbildning som gör det möjligt att läsa in lärarbehörighet samtidigt som du jobbar. Det finns också ett samarbete med Teach for Sweden som handlar om att akademiker inom olika ämnen kan läsa in pedagogik för att sedan arbeta som lärare inom sitt specialområde.