Publicerad

Att läsa gör STOR skillnad

Marie Holmquist, pedagog på Murbergets förskola får hjälp av Alvar Lissjos när hon illustrerar hur stor skillnad läsning kan göra för ordförrådet.

Att läsa för sitt barn, eller att barnen läser själv, gör stor skillnad. Räknar vi det i ord kan skillnaden vara så stor som 25 000 ord. Räknar vi istället de möjligheter ett välutvecklat språk ger en individ är skillnaden långt större. Med ett rikt språk kan barnet ta sig fram i livet, förstå, argumentera, och motivera. Det blir också enklare att sätta ord på sina känslor och att sätta sig in i någon annans situation. Läsning stimulerar också fantasin och kreativiteten.

Förskolan i Härnösand är mitt uppe i en satsning på Läslyftet i förskolan. Det är en satsning på språkutveckling. Till stöd i arbetet finns ett välutvecklat material som Skolverket har tagit fram.

– Läslyftet handlar om att utmana och stimulera barnens språk-, läs- och skrivutveckling och väcka intresse för texter och bilder, säger Johanna Selling, förskollärare på Älandsbro förskola.
Hon är tillsammans med Eva-Lena Jonsson och Annika Nordgren handledare inom Läslyftet.

Viktigt med läsande förebilder

– Projektet handlar till exempel om att ta tid till läsning, skapa miljöer som bjuder in till läsning och att ge barnen läsande förebilder, säger Johanna.

Arbetet har lett till att pedagogerna är än mer medvetna om högläsningens betydelse och de använder böcker mer och på ett annat sätt i verksamheten.

– Ett nytt grepp är bildpromenader. Det innebär att vi sätter upp bilderna i samma följd som i boken. Sedan får barnen gå och titta på bilderna och fundera på vad berättelsen handlar om. På så sätt får de en förståelse för innehållet innan vi läser boken. De blir nyfikna på boken och kan fantisera kring bilderna oavsett språkbakgrund. Kollegor som arbetat länge har sagt, varför har vi inte tänkt på det här tidigare, säger Johanna.

madrass på golvet med färgglada kuddar. Bokhylla med böcker som sitter lågt.

Att skapa miljöer som bjuder in till läsning är en del i Läslyftet. På bildens syns en miljö på Sörgårdens förskola.

Att berätta med rekvisita och att sprida ut böcker till olika rum i förskolan är andra insatser som gjorts.

– På många förskolor finns en hemvrå med ett litet kök. Där har vi exempelvis sett till att det finns böcker med recept och böcker som handlar om mat. På så sätt vill vi göra böcker till en naturlig källa till kunskap, idéer och inspiration, säger Johanna.

Böckerna får vara med i leken

Läslyftet är en långsiktig satsning, men redan nu tycker pedagogerna att de kan se förändringar. Barnen läser mer och ibland spontant och de väljer ofta att använda böcker i leken.

– Läslyftet har också bidragit till att vi pedagoger har fått en fin samverkan med hemmen kring högläsningens betydelse, säger Johanna. Och förutom alla språkliga fördelar tycker de flesta barn att högläsningen är en väldigt mysig stund då de får vara nära sin förälder eller pedagog och ha fullt fokus på berättelsen.