Publicerad

Sjöfartsprogrammet blir sökbart

Två unga män vid en sjöfartssimulator

Sjöfartsprogrammet på Härnösands gymnasium kan komma att starta igen hösten 2020. Skolnämnden har beslutat att göra programmet sökbart och blir det tillräckligt många sökande så startas programmet.

− Efter att ha gjort en djupare analys och framför allt efter dialog med sjöfartsbranschen vill vi göra ett allvarligt försök att starta om programmet, säger skolnämndens ordförande Monica Fällström (S).

Det var en enig skolnämnd som fastställde gymnasiets programutbud inför nästa läsår och där ingår nu alltså även sjöfartsprogrammet med 32 platser.

− Nu ska vi göra vårt bästa för att marknadsföra programmet och där har även sjöfartsnäringen lovat att hjälpa till. Vi söker elever från hela Sverige, säger Monica Fällström.

− Det slutgiltiga beslutet beroende på antalet sökande kommer vi att ta i samråd med kommunstyrelsen, säger Monica Fällström.