Publicerad

Utbildning och kompetensförsörjning viktigt för Härnösands utveckling

Utbildning är en viktig del för kommunens utveckling. Idag antog kommunstyrelsen en handlingsplan som ska stärka Härnösands utveckling och Härnösand som utbildningsstad. 

Handlingsplanen är framtagen i samverkan mellan Tillväxtavdelningen, Skolförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Technichus i samarbete med Ung Företagsamhet och Folkuniversitetet.

I handlingsplanen finns aktiviteter som ska leda till att Härnösand kan tillgodose studenternas, näringslivets och det offentligas behov och önskemål om utbildning och kompetensförsörjning. En av aktiviteterna i handlingsplanen är utvecklingen av Campus Härnösand.

– Vi ser att hela Härnösand är vårt gemensamma campus där många olika aktörer erbjuder utbildning. Det kan till exempel handla om universitetsutbildningar, företagsutbildningar, yrkesutbildningar, uppdragsutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar, säger Ingemar Wiklander (KD) majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.