Publicerad

Intensivsvenska gjorde besök på gymnasiet

Gruppbild. Ett tiotal personer i ett klassrum som tittar in i kameran.

Projektet Intensivsvenska är ett treårigt projekt, som är ett samarbete mellan bland andra Svenska akademin och Stockholms universitet. Syftet är att underlätta integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern och öka likvärdigheten i utbildningen. Lärare och rektor på Härnösands gymnasium fick ett uppskattat besök av Intensivsvenska.

Projektet Intensivsvenska är ett treårigt projekt, som är ett samarbete mellan bland andra Svenska akademin och Stockholms universitet. Syftet är att underlätta integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern och öka likvärdigheten i utbildningen. Lärare och rektor på Härnösands gymnasium fick ett uppskattat besök av Intensivsvenska.

Projekt har arbetat fram en undervisningsmodell som ska ge nyanlända skolelever möjligheter att snabbt få upp sina kunskaper i svenska och i skolämnena. Modellen bygger på att utbildningen är systematiskt upplagd med tydligt formulerade mål för varje vecka som är synliga för både lärare och elever och att alla skolämnen arbetar språkutvecklande.

Tankar från dagen

Lärarna Charlotta Gomez, Jenny Alf Dahlin, Lotten Widmark och Christina Engström var alla nöjda med besöket. Efteråt sa de så här:

– Vi fick veta mer om hur de utformat undervisningen på de skolor som ingår i projektet. Vi har hämtat inspiration i deras projekt till vår nya organisation på IM-programmet. Vid det här besöket fick vi också inspiration kring undervisningens innehåll.

– En riktigt bra dag. Jag gillade det de berättade om hur de arbetar med en tydlig struktur där ämnena är indelade i block och att alla vet vad de andra gör. Det är egentligen inget häpnadsväckande, men blir väldigt tydlig.

– Jag tar med mig vikten av att bygga upp ett stort ordförråd. Det finns enkla metoder som exempelvis ordkort. De pratade om att lära sig 25 ord i veckan och att det ska vara ord som används ofta i flera olika ämnen.

– Modellen kräver mycket samarbete och planering och att alla är med på tåget. Men vi kan plocka delar ur projektet som passar vår organisation och på så sätt få eleverna att lättare se en röd tråd och ett sammanhang.

Arbetet fortsätter

Lärarna på språkintroduktionen ska arbeta vidare med det modulupplägg som Intensivsvenska berättade om och se om de kan använda sig av delar av upplägget.