Publicerad

Asylsökande elever får bättre möjlighet till studier

Tre studenter sitter runt ett bord. En lärare står intill dem och instruerar.

Skolnämnden i Härnösand beslutade vid sitt senaste möte att asylsökande elever som fyllt 18 år ska få möjlighet att söka och slutföra studier på nationella gymnasieprogram.

Bakgrunden till beslutet är att asylsökande ungdomar som fyllt 18 år enligt skollagen inte har rätt att börja på nationella program. I lagen finns dock inget hinder för att kommuner själva kan välja att ge dem den möjligheten.

Idag finns några elever över 18 år på individuella programmets språkintroduktion som har förutsättningar att kunna nå behörighet för att studera på ett nationellt program till hösten. Om skollagens skrivning följs får inte eleverna fortsatta studier på gymnasial nivå.

– Det är viktigt att alla barn och ungdomar i vår kommun får möjlighet att känna trygghet och framtidstro. Vi vet att utbildning är en avgörande faktor för det. Vi vet också att skolan är viktig plats för en för att skapa trygghet och framtidstro för unga människor. Därför känns det här beslutet helt rätt, säger Monica Fällström, skolnämndens ordförande (S).

Väljer kommunen att erbjuda eleverna möjlighet att studera får eleverna konkurrera i mån av plats på det nationella program de vill gå.

Kommuner som erbjuder asylsökande elever över 18 år studier på nationella program kan ansöka om ersättning för utbildningskostnader hos Migrationsverket. Anslaget är begränsat och betalas bara ut om det finns medel kvar. Kommunen kan ansöka om medel först när elever antagits till det nationella programmet.

– Beslutet är viktigt utifrån att om eleverna inte får den chansen finns risk att de blir utan daglig sysselsättning eller andra studier. Vi vet att utanförskap och att inte ha någon tillhörighet är förödande för barn och unga. Det är inte bra för individen och det är inte bra för samhället, säger Monica Fällström.

Alla partier i skolnämnden var eniga med beslutet utom Sverigedemokraterna som reserverade sig utan eget förslag till beslut.