Publicerad

Stort behov av trafiklärare i Härnösand

Kvinnlig trafiklärare som utbildar en ung tjej i en bil.

Behovet av trafiklärare är stort i vår region. De närmaste fem åren behövs mellan 26-33 trafiklärare.

– Vi fick kunskap om det här behovet via en dialog med en av trafikskolorna i Härnösand. Lärcentrum fick då i uppdrag att fråga vidare hos andra trafikskolor i regionen. Då fick vi klart för oss att alla har ett stort behov av trafiklärare. De sa att det behövas i snitt 3-6 trafiklärare de kommande åren och flera av dem skulle kunna anställa redan idag, säger Andreas Sjölander, Kommunstyrelsens ordförande i Härnösands kommun.

Att hjälpa företag med kompetensförsörjning och utveckling är ett uppdrag som går under Campus Härnösand, något kommunens Lärcentrum och näringslivsenhet arbetar hårt med. Det handlar om att tillgodose studenternas, näringslivets och det offentligas behov och önskemål gällande utbildning och kompetensförsörjning.

– När vi fick behovet klart för oss började vi undersöka hur vi kunde hjälpa till. Vilka möjligheter finns i närheten? Vi blev tipsade om trafiklärarutbildning på Liljaskolan i Vännäs, säger Gun-Britt Marklund på Lärcentrum i Härnösand.

Utbildningen är ett och ett halvt år lång (60 veckor) och hälften av den görs på distans och lärande i arbete (LIA). Genom att samarbeta i marknadsföringen av utbildningen hoppas kommunen kunna bidra till att företagen i regionen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens.

– Under distansperioden hoppas vi såklart att eleverna vill komma och studera på Lärcentrum. Det är en stor fördel att studera tillsammans. Då kan man stötta varandra och diskutera sig fram till olika lösningar. Det blir lättare att nå målen då än om man är ensam, säger Gun-Britt.

– Det är precis det här vi vill uppnå med Dialog 2020. Öka insikten i de lokala företagens möjligheter och utmaningar och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv nu och i framtiden, säger Andreas Sjölander.

YrkesAkademin kommer med stöd av Härnösands kommun och Östersunds kommun lämna in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att får starta en trafiklärarutbildning på distans 2021. Den tänkta utbildningen bygger på ett upplägg som redan finns. Där ca 50% av studietiden kommer att ske hemifrån. Cirka 25% av utbildningen är lärande i arbete (LIA) och denna eftersträvar vi att de studerande ska kunna göra i den kommun de bor. Resterande ca 25% av utbildningen är praktisk utbildning i bil som de studerande gör på plats i antingen Härnösand eller Östersund.

– Vi är så glada för det här samarbetet och hoppas att fler ska vilja utbilda sig till trafiklärare och arbeta med oss i Härnösand. Det är ett meningsfullt, givande och roligt jobb i ständig utveckling, säger Lena Hjortsmark, ägare och trafikskolechef på Norrstans trafikskola i Härnösand.