Publicerad

Ny förskola på Änget

tre barn, ett i förgrunden och de andra lite suddiga i bakgrunden.

Härnösands kommun ska öppna en ny förskola på Ängecenter. Det blev klart då kommunstyrelsen fattade beslut om att hyra lokaler där. Beslutet innebär att de äldre på plusboendet på Ängecenter får sällskap av förskolebarn. Lösningen kan också göra det möjligt att öppna matsalen för de äldre som varit stängd under en tid.

– Jag tror att ett samspel mellan förskola och plusboende är positivt på många sätt, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S). Att matsalen för de äldre kan komma att öppnas igen i anslutning till förskolebarnens matsal är en av fördelarna.

Behovet av förskoleplatser på fastlandet, framför allt på Murberget och Bondsjöhöjden, är idag större än tillgången. Det innebär att vårdnadshavare blir erbjudna en plats ganska långt ifrån hemmet.

På Härnön finns i stället fler antal platser. För Svalans förskola på Härnön går hyresavtalet ut i december och kommunen har beslutat att säga upp det avtalet och i stället satsa på den nya förskolan på Änget, som också kan bli något större än Svalan. På så sätt får kommunen tillgång till fler förskoleplatser i ett område med stor efterfrågan.

Barnen på Svalan går kvar på förskolan till sista december 2020 och får sedan flytta till någon av de andra förskolorna i närområdet.

– Vi har en obalans av platser mellan fastlandet och Härnön. Med en ny förskola på Änget kan vi skapa lite fler platser än vad vi har idag och samtidigt erbjuda fler barn plats närmare hemmet. Det innebär kortare transporter, något som är bra för både barn och miljö, säger Monica Fällström, skolnämndens ordförande (S).

En större förskola på Änget gör det också möjligt att använda personalresurserna på ett bättre sätt.

Den nya förskolan beräknas vara klar för inflyttning runt årsskiftet 2020/2021.