Publicerad

Vi vaccinerar både flickor och pojkar mot HPV

vårdpersonal med handskar på händerna sticker nål i överarm på patient

Alla flickor och pojkar i Härnösands skolor har möjlighet att vaccinera sig mot Humant Papillom Virus, HPV. Härnösands kommun följer därmed Folkhälsomyndighetens vaccinationsråd att från läsåret 20-21 erbjuda vaccin till pojkar födda från 2009 och alla flickor i årskurs 5.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida

”HPV är ett mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. Alla barn i årskurs 5 erbjuds vaccination mot HPV i skolan från och med augusti 2020. Flickor har erbjudits detta tidigare. För pojkar gäller detta pojkar födda 2009 och senare”.

Det är kommunens elevhälsoorganisation som sköter vaccineringen.