Publicerad

Distansundervisning på Härnösands gymnasium

Från och med onsdag den 14 oktober klockan 12.30 går Härnösands gymnasiums nationella program över till distansundervisning. Distansundervisningen ska pågå fram till höstlovet vecka 44. Vad som händer efter lovet är ännu inte bestämt.

Anledningen till att skolhuvudmannen har fattat beslut om distansundervisning är att två personer har bekräftats smittade i covid-19 och flera väntar på provsvar.

Det är smittskyddsenheten på Region Västernorrland som har givit skolan rådet att köra distansundervisning.

Distansundervisning gäller inte för:

  • Gymnasiesärskolan
  • Introduktionsprogrammen
  • Musik- och kulturskolan

De verksamheterna fortsätter med undervisning på plats.

Att den verksamhet får fortsätta som vanligt beror på att det inte finns några bekräftade fall av covid-19 där.