Publicerad

Fortsatt satsning på sjöfartsutbildningar i Härnösand

ung man som sitter i en styrhytt och kör ett fartyg

Det finns bra förutsättningar för att driva sjöfartsutbildningar i Härnösand. Det visar den utredning som kommunstyrelsen har beställt. Redan har sjöfartsutbildningen på gymnasiet återstartats och i samverkan med Marina Läroverket finns en ansökan om en yrkeshögskoleutbildning i Härnösand.

Under förra året togs beslutet att göra en satsning på att återstarta sjöfartsprogrammet på gymnasiet. I samarbete med sjöfartsbranschen gjordes en kampanj med direktutskick till ett stort antal niondeklassare plus annan marknadsföring och kampanjen gav resultat.

Höstterminen 2020 kunde sjöfartsutbildningen återstarta med 31 elever, varav 23 kommer från andra kommuner. Majoriteten av eleverna säger sig ha hittat utbildningen genom de personliga utskicken och annan marknadsföring.

En återstart av en yrkeshögskoleutbildning i egen regi är enligt utredningen svår att motivera av ekonomiska skäl. Däremot har Marina Läroverket i Stockholm, i samverkan med Härnösands kommun, ansökt om att få starta en utbildning till skärgårdskapten i Härnösand. Ansökan gäller fem kursstarter med tio elever åt gången. Besked om utbildningen kommer i början av 2021.

Grunden för det hittills lyckade arbetet med sjöfartsutbildningar är ett starkt samarbete med sjöfartsbranschen för att möta det stora behov av ny kompetens som finns.

− Vi har inlett ett mycket bra samarbete med branschen, ett samarbete som kan och ska utvecklas ännu mer, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).