Publicerad

Sagovandring stärker språkarbetet

Tre bilder i ett kollage. Första bilden föreställer förskolebarnen som går genom en portal av band. Andra bilden är ett troll i en mössa. Tredje bilden är ett träd med ögon på.

I sagans land, där kan allting hända. Där får barnen till exempel möta förstelnade troll och se var nissar bor. Kanske hittar de en liten mössa på marken eller något annat spännande som kan sätta igång fantasin. Förskolebarn från Älandsbro, Hälledal och Bondsjö möter sagopedagog Eva-Marie Öberg.

– Våra sagovandringar tillsammans med sagopedagog Eva-Marie Öberg har verkligen varit lyckade. Det är ett spännande och uppskattat inslag i vår verksamhet. Att få upptäcka små tecken i skogen och naturen som ögon på träd, bilder och små dörrar tycker barnen är jättespännande och sätter igång deras fantasi. Det har öppnat upp till många spännande samtal, något som är mycket viktigt i vårt pågående språkarbete, säger Ingela Nilsson, förskollärare på Älandsbro förskola.

Under en månad får barnen göra flera sagovandringar tillsammans med sagopedagogen Eva-Marie. Sagorna är fantasifulla, roliga och ibland med fina och starka budskap. Barnen möts med likvärdiga förutsättningar oavsett språklig bakgrund på en neutral arena där berättandet förstärks med rekvisita.

– Sagovandringarna har flera delar som går in i hur vi arbetar utifrån hundraspråklighet. Ofta kombineras sagorna med en aktivitet. Barnen kanske får göra något kreativt eller skapande, ibland får de göra en samarbetsövning utifrån sagan, säger Jessica Hällberg, rektor på Älandsbro, Bondsjö och Hälledals förskolor.

En liten nissedörr på en stubbe. Förskolebarn som pysslar runt ett bord ute i skogen.

Sagorna ger barnen förutsättningar att bland annat utveckla fantasi, god självkänsla, empati, inlevelse, begreppsuppfattning, ordförråd och språkförståelse. Sagan har också en läkande kraft som kan hjälpa barnen att sätta ord på känslor som de inte riktigt förstår.

Fantasin skapar förutsättningar för ökad problemlösning, reflektion och analysförmåga hos barnen. Samtidigt skapar berättandet inspiration till lek och skapande samtidigt som det bidrar med nyfikenhet till skriftspråkets värld.