Publicerad

Distansundervisning på gymnasiet till 24 januari

Fredag den 18 december kom regeringen med skärpta restriktioner. De meddelade bland annat att gymnasieskolorna i Sverige ska ha distansundervisning fram till den 24 januari 2021.

För Härnösands gymnasium innebär det att alla program inklusive musik- och kulturskolan läser heltid på distans till den 24 januari. Vi gör undantag för gymnasiesärskolan och vissa av introduktionsprogrammen. De har undervisning på plats i skolan.

Det här är den information vi har just nu. Under pandemins gång har vi lärt oss att det kan bli hastiga förändringar och nya direktiv. Det är därför viktigt att elever och vårdnadshavare håller koll på lärplattformen Schoolity och tar del av eventuell ny information där.