Publicerad

Skolor i Härnösand ställer in undervisningen även onsdag 13 januari

blå bakgrund, text undervisningen inställd även 13 januari

Undervisningen i förskoleklass upp till årskurs sex i skolorna i Härnösand är inställd även onsdag den 13 januari.

Vädret är fortsatt mycket ostadigt. Trafikverket avråder från onödiga resor och Kollektivtrafikmyndigheten vet just nu inte i vilken utsträckning de kommer att kunna köra skolskjutsarna imorgon. Med anledning av det har skolledningen i Härnösand tagit beslut att ställa in undervisningen även på onsdag den 13 januari.

Förskolor och fritids är öppna för de barn som behöver omsorg.

Vårdnadshavare till barn som behöver omsorg imorgon onsdag ska du anmäla det till barnets mentor.

Kan barnet vara hemma ska vårdnadshavare rapportera frånvaro i Schoolity.

Planen är att undervisningen i förskoleklass upp till årskurs 6 ska bedrivas som vanligt från och med torsdag den 14 januari. Definitivt beslut fattas imorgon onsdag. När beslutet är fattat skickar kommunen ut information till vårdnadshavare.

Distansundervisning på gymnasiet och högstadiet

Härnösands gymnasium och högstadieskolorna Wendela Hellman och Hedda Wising har distansundervisning. Den undervisningen fortsätter enligt plan.