Publicerad

Växelvis distansundervisning på högstadiet

flicka vid dataskärm

Den här veckan har elever på högstadiet i Härnösands kommuns skolor haft undervisning på distans. Från och med nästa vecka, som börjar den 18 januari, gäller följande:

  • Årskurs 7 kommer tillbaka till skolan och har undervisning på plats i skolan. Det gäller från och med måndag den 18 januari och förhoppningsvis resten av terminen.

  • Årskurs 8 och 9 fortsätter med distansundervisning även 18 januari - 22 januari.

  • Från och med den 25 januari kommer hälften av eleverna i årskurs 8 och hälften av eleverna i årskurs 9 att ha distansundervisning. Den andra hälften av eleverna har undervisning på plats i skolan. Veckan därpå byter de.

  • Om inte nya riktlinjer och direktiv kommer från Region Västernorrlands smittskyddsenhet och Folkhälsomyndigheten så återgår alla elever till undervisning på plats i skolan igen från och med måndag den 8 februari.

Skolchef Roland Bång kommenterar upplägget så här:

– Vi ser efter några dagars distansundervisning att årskurs 7 har störst utmaning att med att klara distansundervisningen. Under våren och hösten har smittspridningen också varit mindre bland elever i årskurs 7 än i de andra årskurserna. Därför har vi tagit beslut om att årskurs 7 ska ha undervisning på skolan.

– Eleverna i årskurs 9 är det vi känner bäst vilket gör att vi bäst vet deras individuella behov och kan sätta in stödinsatser därefter.

– Vi vill försöka begränsa de sociala kontakterna mellan eleverna i olika klasser i den utsträckning det går. Eleverna umgås till största del inom sin årskurs. Genom att låta hälften av åttorna och hälften av niorna vara hemma tror vi att kontakten mellan elever i olika klasser minskar.