Publicerad

Hedda Wisingskolan erbjuds unika möjligheter genom Erasmus+ i sju år!

Ann-Sofie Forssell och Tobias Hedenström framför interaktiv tavla

Ann-Sofie Forssell och Tobias Hedenström framför den interaktiva projekttavlan

Nyligen beviljades Hedda Wisingskolan Erasmusackreditering, vilket betyder ännu bättre förutsättningar att kompetensutveckla sina lärare inom pedagogik och enskilda ämnen. Dessutom får elever och personal större möjligheter att skapa nätverk och utbyten.

Möjligheten att söka ackreditering från Erasmus+ kom i höstas och Hedda Wisingskolan är en av de allra första att beviljas. Ackrediteringen kan förklaras som ett medlemskap i Erasmus+. Medlemskapet innebär en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering. Syftet är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+programmet.

- Det ger oss extra bra förutsättningar för att söka omfattande EU-bidrag för internationella projekt, både för kompetensutveckling av lärare och utbyten eller resor för elever, säger Erik Juntikka, rektor på Hedda Wisingskolan.

Medlemskapet gäller 2021-2027. Under den perioden kan Hedda Wisingskolan söka medel för sina internationella projekt, samarbeten och utbyten. De som arbetat fram ansökan är, förutom Erik Juntikka, Ann-Sofi Forssell och Tobias Hedenström.

- Vi har flera internationella utbyten redan och i och med medlemskapet får vi en väldigt bra möjlighet att bygga vidare och utveckla dem, säger Ann-Sofi Forssell.

Medlemskapet betyder också att skolan får stöd i att delta i Erasmus+programmet kontinuerligt. Det stärker långsiktiga relationer med organisationer i andra länder med liknande ambitioner och är en engångsinvestering som underlättar framtida aktiviteter.

- Erasmus+ medlemskapet är även flexibelt så att vi själva kan välja vilka mål som ska uppnås och vi har möjlighet att ändra dem om det behövs, säger Tobias Hedenström.

Vill du läsa mer om de internationella projekt Hedda Wisingskolan har? Titta in på skolans hemsida Länk till annan webbplats.