Publicerad

Solenskolan har en årskurs på distans

Solenskolan i Härnösand har en årskurs som kommer att studera på distans 17-21 maj.

Detta på grund av smitta.