Publicerad

Dags att anmäla specialkost för ditt barn

Pojke som äter mat

Har ditt barn allergi eller andra behov av särskild kost i skolan eller förskolan? Då måste skolan och förskolan få veta det för att kunna anpassa maten för ditt barn. Gör din anmälan senast 8 augusti.

Du som vårdnadshavare behöver göra en anmälan om specialkost varje läsår för ditt barn. Har du gjort anmälan förra året måste du ändå göra en ny anmälan för läsåret 21/22.

För att specialkosten ska gälla redan från skolstart behöver du göra din anmälan senast den 8 augusti via vår e-tjänst.