Publicerad

Corona inspirerade till nytt arbetssätt

Läraren jenny framför en smartboard med en penna i handen. På tavlan, en skiss av en vulkan.

Jenny Alf Dahlin

Coronapandemin har inneburit distansundervisning för de flesta gymnasieelever. En känsla av otillräcklighet och en stark vilja av att ge undervisning med bra kvalité gjorde att många lärare, bland andra Jenny Alf Dahlin, lärare på individuella programmets språkinriktning på Härnösands gymnasium, med teknikens hjälp började prova nya undervisningssätt.

– Jag kände mig otillräcklig och hade känslan ”Jag undervisar inte”. Känslan växte sig allt starkare ju längre hemundervisningen pågick. Jag behövde fokusera på eleven. Vad kan jag göra för att ge eleven det jag ska? Jag ville hitta en strategi började prova olika metoder, säger Jenny Alf Dahlin.

Pandemin gav en knuff att använda all den fina teknik som redan fanns. Redan i februari 2020 installerades smartboards på gymnasiet och eleverna hade redan iPads. Då hade coronapandemin precis nått Sverige. Pengarna till satsningen kom via en ansökan som rektor Eva Andersson gjort hos Skolverket.

Med hjälp av puckar som fångar upp ljud, högtalare, kamera, skärm och smartboard kan eleverna prata med varandra, se varandra och läraren och samtidigt se vad som skrivs, ritas och visas på tavlan.

– Eleverna lär sig på olika sätt och därför behöver jag lägga upp undervisningen så att den består av flera olika inslag, tal, text, bilder, ljud, blickar, gester och kroppspråk till exempel. Det kallas multimodalt arbetssätt. Med teknikens hjälp kan jag skapa en undervisningssituation och planera lektionerna så att eleverna kan ta del av allt detta, även om de sitter hemma framför sin iPad, säger Jenny.

Hon passar på att lyfta IT-pedagog Marlene Nordhage och Niklas Yngvesson på gymnasiet som gav värdefull hjälp i uppstartsfasen.

– Att jobba med flera olika undervisningssätt är något jag tänker mycket på när jag gör upplägget för en lektion. För de elever som inte har svenska som första språk är det extra viktigt att inte bara jobba med text och bild, säger hon.

Fler elever tar del av undervisningen

– Pandemin har varit en ögonöppnare för hur vi kan engagera och på ett bättre sätt undervisa elever som har svårt att vara i skolmiljö, så kallade hemmasittare, säger Eva Andersson, rektor på Härnösands gymnasium. De som tidigare hade 100 procent frånvaro har under pandemin varit mer engagerade i undervisningen än tidigare. Det är något vi kan bygga vidare på i ett längre perspektiv.

Eleverna gillar det

Responsen på undervisningssättet har varit fin från eleverna.

– De säger att det känns som att de sitter i klassrummet, säger Jenny.

Hur coronapandemin kommer att påverka samhället, skolan och undervisningen under hösten vet vi ännu inte. Men Jenny vet att arbetssättet hon utvecklat kommer hon fortsätta att använda sig av.

– Även i framtiden kommer vi ha elever som är pigga nog att vara med på undervisning, men inte kan vara i skolan. Till exempel de som haft magsjuka och ska vara hemma i 48 timmar efter att de blivit friska. Med detta arbetssätt kan vi göra det möjligt att vara med hemifrån.