Publicerad

Dags att söka för- och grundskolans miljöstipendium

En flicka som plockar löv.

Kommunens miljöstipendium delas ut årligen för planerade, pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte. Även fristående förskolor kan söka.

  • Miljöstipendiet uppgår till 24 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av ett planerat projekt. Specificera kostnad för olika delposter som ingår i den planerade insatsen.
  • Samhällsnämnden är jury.
  • Uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporteras till samhällsnämnden senast november 2022.

1 oktober 2021 var sista ansökningsdag.