Publicerad

Samarbete mellan gymnasiet och Technichus hjälper matte-elever

tre personer, en man, en kvinna och en man står bredvid varandra.

Tre av de som driver projektet Intelligo är David Gisselman, utvecklingsledare på Technichus, Malin Lönn Wretling, projektledare och specialpedagog på Härnösands gymnasium samt Joel Hammarström, matematiklärare på Härnösands gymnasium.

Härnösands gymnasium och Technichus har länge samarbetat för att utveckla nya metoder för elever som har svårt med matematiken. Nu ska metoderna vidareutvecklas i ett större projekt, bland annat med hjälp av forskare på Mittuniversitetet.

I fem år har gymnasiet och Technichus samverkat för att stötta de elever som har det allra svårast med matematiken. Eleverna har fått komma till Technichus för att jobba.

− För den som har svårt med matematik behöver uppgifterna tas till en väldigt konkret nivå och här har vi de miljöer och den kunskap som behövs, säger David Gisselman, utvecklingsledare på Technichus som tillsammans med specialpedagogen Malin Lönn Wretling på Härnösands gymnasium har drivit satsningen.

Det finns två koncept, Matematichus och AHA-verkstaden. Matematichus är till för dem som har det allra svårast och eleverna kommer till Technichus en gång i veckan.

− Det är elever som alltid har känt sig värdelösa på matte och som behöver mycket stöd. De behöver först och främst självförtroende för att sedan kunna ta steg framåt, säger Malin.

AHA-verkstaden är mer tillfällig och vänder sig till elever som har problem med att förstå vissa delar inom matematiken. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, har nu bidragit med 1,1 miljoner kronor för att vidareutveckla metoderna i ett projekt kallat Intelligo, med Malin Lönn Wretling som projektledare.

− Jättekul och särskilt roligt är det att vi har med oss forskare från Mittuniversitetet som både kan utvärdera och analysera vårt arbete och även komma med vetenskaplig input.

Universitetets medverkan finansieras via det samverkansavtal som finns mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

− Väldigt roligt att gymnasiet är med i något som är så mycket större än bara oss själva, säger Stellan Jakobsson, rektor på Härnösands gymnasium och Technichus vd Marcus Claesson håller med.

− Det här är ett väldigt tydligt exempel på hur vi kan samverka. Gymnasiet har ett uttalat behov där vi kan fungera som ett förlängt klassrum och hjälpa till på vägen.

en person håller upp en hink i luften. I bakgrunden står två andra personer och tittar på.

David Gisselman berättar hur en stor bassäng på Technichus kan användas för att eleverna lättare ska förstå begreppet volym.

Mittuniversitetets medverkan sker inom ramen för samverkansavtalet mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.
Läs mer om "Matematiska problem för begreppsförståelse" på Mittuniversitetets hemsida Länk till annan webbplats.