Publicerad

Solenskolan springer för världens barn

Barn springer

För andra året i rad utmanas skolor runt om i Sverige att under en vecka ta sig en så lång sträcka som möjligt för att sen se hur många varv runt jorden det går att ta sig. Solenskolan har antagit utmaningen och har i år valt att springa till förmån för Världens barn.

Solenskolan har skickat ut utmaningen till skolor runt om i Sverige och 191 skolor har valt att anta utmaningen för att öka rörelseglädjen bland barnen. Solenskolan har varit med tidigare år i denna utmaning, men nytt för i år är att de startat en insamling till Världens barn som en anslutning till springutmaningen.

Solenskolan har skickat ut utmaningen till föräldrar och omkringliggande företag att vara med i utmaningen. För företagen innebär utmaningen att skänka en slant per kilometer som eleverna springer under veckan. Förra året sprang eleverna 125 mil totalt, hela vägen till Berlin, (fågelvägen).

För föräldrarna innebär utmaningen att springa eller promenera hemma eller med kollegor och skänka en slant per kilometer man förflyttar sig. Det går självklart bra att bara skänka en slant också.

Kanske vill du hjälpa Solenskolan att få in pengar till Världens barn? I så fall kan du använda QR-koden för att komma till insamlingsbössan.

Barn springer
qr