Publicerad

Hedda Wisingskolan uppmärksammar Erasmus Day

Erik Juntika.

Erik Juntika berättar om Erasmus Day.

Erasmus Day är ett årligt återkommande event som uppmärksammar utbytesprogrammet Erasmus+. Det är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Erasmus Day 15 oktober

Erik Juntika, rektor, berättade om hur Hedda Wisingskolan arbetat med internationalisering. Sedan två år pågår projekten Envising och Breaking barriers

I projektet Envising, har eleverna samarbetat med elever i Rumänien, de har även skapat appen Envising, som är gratis att använda.

I projektet Breaking barriers, har eleverna samarbetat med elever i Portugal.

Hedda Wisingskolan har beviljats så kallad ”Erasmusackreditering” från 2021 till 2027. Det ger bra möjligheter för kompetensutveckling och skapa att skapa nätverk och samarbeta med andra skolor runt om i EU. Skolan kan även söka medel för internationella utbildningsprojekt.

Logotyp: EU-Erasmus+.