Publicerad

Gerestaskolan får ny matsal

exteriör bild på gerestaskolan i grönska. gul och blå byggnad med stora fönster.

Idag har skolnämnden fattat ett beslut som innebär att Gerestaskolan kan få en ny och större matsal. Tanken är att den befintliga matsalen ska byggas om och byggas ut.

– Det är glädjande att vi nu i skolnämnden tagit ett beslut som för oss närmare en ombyggnation och utbyggnation av matsalen på Gerestaskolan. Vi vet att det är efterlängtat av både elever och personal, säger skolnämndens ordförande Monica Fällström (S).

Skolmåltiden är en viktig del av skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Forskning visar att elever som äter sin skollunch i en trivsam miljö, presterar bättre i skolan och slänger mindre mat.

– En ny och större matsal innebär att alla elever på Gerestaskolan kan äta lunch i skolmatsalen och inte som idag, att några klasser får sin lunch i klassrummet, säger Monica.

Målsättning är att den nya matsalen ska vara klar någon gång under höstterminen 2022.
Det slutgiltiga beslutet om matsalen fattas i kommunstyrelsen den 2 november.