Publicerad

Mänskliga rättigheter på schemat

Man framför whiteboardtavla som tittar in i kameran

David Berjlund

HBTQ-frågor, rasism, mänskliga rättigheter och diskriminering var några av de frågor som diskuterades när introduktionsprogrammen (IM) på Härnösands gymnasium arrangerade fokusdagar. Under dagarna varvades värderingsövningar och föreläsning med workshops, information och filmvisning.

- Vi upplever att det finns ett behov och ett önskemål från eleverna att arbeta med dessa frågor, säger Anneli Gustavsson, lärare och samordnare på Härnösands gymnasium.

Frågor som diskuterades var bland annat:

• Vad är okej och inte okej att dela på nätet?
• Vad är du rädd för om du går hem på kvällen när det är mörkt, och varför?
• Vilka är diskrimineringsgrunderna och vad innebär de?
• Varför ska du inte slänga ur dig ord som bög hur som helst?
• Vem kan jag prata med om jag behöver hjälp? Osv

- Till en början kan det vara lite obekvämt att prata om detta för en del, men allteftersom kommer eleverna igång med diskussioner, säger Anneli, och hennes kollegor instämmer.

Under en av dagarna var också gästföreläsaren David Berjlund med och pratade om HBTQ-frågor. HBTQ-frågan skapade nyfikenhet och gav bra diskussioner och frågeställningar.

- Det var oerhört roligt att träffa IM-eleverna! Många elever ställde frågor om väldigt olika saker och det kändes som att många av frågorna ställdes för att de verkligen ville veta. De verkade lyssna på riktigt. Och dessutom var det några som delade med sig av egna reflektioner och tackade mig på väldigt fina sätt. Så jag vill bara skicka tillbaka ett stort tack till dem, säger David.

- Vår utvärdering av dagarna visar att de har varit bra och värdefulla och att eleverna vill arbeta vidare med detta, säger Anneli.

Det är också något som Anneli och hennes kollegor Elisabet Da Cruz, Huda Demetgül, Susanne Nordlöf och Karin Jansson planerar att göra. De är nu på gång att planera för fullt tillsammans med skolans kuratorer för ett fortsatt kontinuerligt arbete inom temat Mänskliga rättigheter.