Publicerad

Gerestaskolan vann tävling i datorspelet Minecraft

Fyra elever med pokaler i händerna.

Eleverna Nellie Pålsson, Lovisa Lindberg, Harry Sundelin och Elliot Sjögren från Gerestaskolan vann tävlingen Skolhackathon.

Årskurs 5 på Gerestaskolan byggde sin drömstad och vann Skolhackathon. Uppdraget var att med hjälp av datorspelet Minecraft skapa ”Mineköping 2071”, en framtidsvision över hur vårt samhälle kan se ut år 2071.

- Det kändes bra och roligt att vinna. Det är stort att vinna eftersom vi var bäst av 2 000 elever från 41 skolor. Vi är nöjda och stolta över oss själva, säger eleven Nellie Pålsson.

Gerestaskolan representanter i finalen var Elliot Sjögren, Nellie Pålsson, Harry Sundelin och Lovisa Lindberg. De skapade tillsammans en stad som var oberoende av bilar, varor transporterades med vakuumsug och energi hämtades från blixtrar genom åskledare. Staden hade också en hållbar matproduktion genom fiskar i växthus och ett genomtänkt kretslopp. Även social hållbarhet var inkluderat genom att eleverna prioriterade mötesplatser och kultur.

- Vi tänkte mycket på kulturlivet och vad man kan göra i en stad. Vi tänkte också mycket på biologisk mångfald med träd och växter och att luften i stan skulle vara ren, säger Nellie Pålsson.

- Vi byggde en scen där alla som bor i staden kan samlas för olika evenemang och föreställningar, säger Harry Sundelin.

Många deltagare
Under ett par veckor i höstas jobbade alla elever i årkurs 5 på Gerestaskolan med uppdraget att bygga en stad i datorspelet Minecraft. Därefter röstade eleverna på ett demokratiskt sätt fram den grupp som skulle representera klassen.

- Jag är imponerad över hur eleverna har kombinerat sina idéer och fått med alla delar som människor behöver i ett samhälle. Eleverna har tänkt på den fysiska och psykiska hälsan samt alla miljöaspekter. Det är imponerande av en årskurs 5, säger läraren Maria Hinders.

Det var cirka 2 000 deltagande elever från olika delar i Sverige om deltog i årets upplaga av Skolhackathon. Bakom initiativet står Bron Innovation, Ung Företagsamhet Västernorrland och Technichus. Förra året genomfördes Skolhackathon för första gången med bara skolor från Västernorrland. I år har konceptet utvecklats med fler skolor från ytterligare tre län.

Eleverna på Gerestaskolan säger att de lärt sig mycket i och med tävlingen.

- Vi har lärt oss att samarbeta och lita på varandra. Vi har också fått lära oss att presentera resultatet för en jury. Det var pirrigt men vi kände att vi kunde lita på varandra. Så om en av oss tappade bort sig så kunde en annan fylla i, säger Elliot Sjögren, Nellie Pålsson, Harry Sundelin och Lovisa Lindberg

Juryns motivering

"Den vinnande klassen har byggt en grafiskt tilltalande värld med fina detaljer som gav en känsla av fullständighet. De har visat på ett både hållbart och innovativt tänk med en stad oberoende av bilar, där varor transporteras med vakuumsug och där energi hämtas från blixtrar genom åskledare. En värld med också en hållbar matproduktion i åtanke genom fiskar i växthus och ett genomtänkt kretslopp. Även social hållbarhet var inkluderat genom att prioritera mötesplatser och kultur. Vinnande klass hade också en mycket bra presentationsteknik - det kändes inövat, engagerat och proffsigt. I denna framtidsstad vill vi bo, stort grattis Gerestaskolan!"