Publicerad

Fler elever klarar gymnasiet

Studenter utomhus med studentmössor.

Andelen elever som klarar gymnasiet i Härnösand ökar. Av de elever som tog studenten förra året var det 92,5 procent som fick en gymnasieexamen. Motsvarande siffra 2018 var 88,6 procent.

- För den enskilda eleven är det väldigt viktigt att klara gymnasiet. Gymnasieskolan bäddar för en bra framtid. Att korta vägen till arbetsmarknad eller studier är enbart positivt och något vi ständigt arbetar för. En gymnasieexamen hänger nära ihop med högre livskvalitet långt upp i livet, säger Jonas Albonius, verksamhetschef för gymnasieskolan.

Härnösands gymnasium har i flera år jobbat strategiskt för att fler elever ska få en gymnasieexamen.

- Vi ser flera framgångsfaktorer. Vi har arbetat kontinuerligt för att öka samarbetet mellan lärarnas arbetslag och elevhälsa. Tillsammans tittar vi på elevens behov och ger stöd på individ och gruppnivå utifrån det. Mår eleverna bra klarar de skolan bättre. Vi har samtidigt jobbat med elevernas ansvar, en ökad tydlighet och att skolan har höga förväntningar på elevernas arbete, säger Jonas Albonius.

Att fler klarar gymnasiet visar också att de senaste åren som har präglats av en pandemi och delvis distansstudier inte har påverkat studieresultatet negativt.

- Härnösands gymnasium hade sedan tidigare erfarenhet av att jobba med digitala verktyg och kunde i och med det snabbt ställa om för att börja jobba på distans tillsammans med eleverna. En framgångsfaktor på programmen har varit att lärarna har haft digitala samtal med eleverna på individnivå då de har studerat på distans för att fånga upp mående och kunskapsutveckling.

- Att som verksamhetschef se så gott utfall av elevers och medarbetares hårda arbete värmer. Så goda resultat kommer inte av sig självt, utan det vi ser är resultatet av medvetna insatser från alla inblandade för att väga upp de svårigheter Covid-19 och distansstudier presenterat.

Elever på yrkesprogrammen med gymnasieexamen

2021: 88,2 procent

2018: 84,6 procent

Elever på högskoleförberedande programmen med gymnasieexamen

2021: 94,7 procent

2018: 90,2 procent

Här hittar du Skolverkets statistik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.