Publicerad

Kommunen efterlyser föräldrar som vill gå som ”vuxna på stan”

visa på stan

Det finns ett behov av fler vuxna på stan i Härnösand. Nu efterlyser kommunen föräldrar för att nattvandra under utvalda fredag- och lördagskvällar.

– Vi behöver bli fler som vill bidra till att unga känner sig trygga i Härnösand och därför vill vi även att föräldrar ska komma med ut och vandra, säger Jennifer Ålund, folkhälsosammordnare på Härnösands kommun.

Tidigare har det bara varit vuxna från ideella föreningar och organisationer. De klassföräldrar som ställer upp och nattvandrar får ett bidrag på 1 500 kronor per tillfälle som går till elevernas klasskassa. Föreningar kan också fortsättningsvis få ta del av bidraget.

– Pengarna betalas ut från Härnösands kommun för att få fler vuxna att vara ute på stan i förebyggande och trygghetsskapande syfte. Pengarna ska användas till någon form av aktivitet för barn och unga, vilket också ska motiveras i anmälan på hemsidan, säger Jennifer Ålund.

För unga kan det ibland kännas otryggt ute på stan på kvällar och nätter. Bara genom att röra sig på stan och finnas där unga är kan vuxna bidra till trygghet.

– Det handlar om att skapa goda och trygga relationer. Att vi vuxna är i de miljöer där unga är och lyssnar på dem. Du som vuxen, förälder, lärare eller föreningsaktiv kan vara just den vuxna som barnet kan lita på, säger Jennifer Ålund.

Vuxna som är synliga ute på stan är också viktigt för att förebygga brott.

– Föräldrar och andra vuxna kan bidra till att förhindra brott bara genom att röra sig ute på stan och vara där ungdomarna är. Det kan till exempel vara svårare att starta ett slagsmål när det finns vuxna i närheten. De vuxna ska inte ingripa vid brott, utan de ska kontakta polisen eller fältarbetarna som jobbar den kvällen, säger Jennifer Ålund.

Ulrika Ekebro och Åsa Knies var båda ute och nattvandrade i samband med nollningen förra hösten.

– Många känner nog en trygghet när det finns vuxna omkring dem. Vi behöver inte vara upp i dem, men det är viktigt att vi finns där, säger Åsa Knies.– Det är också viktigt för oss föräldrar att skapa oss en bild av hur det ser ut i de miljöer som ungdomarna hänger i, säger Ulrika Ekebro.

Ulrika Ekebro och Åsa Knies säger också att de flesta ungdomar som de träffade var positiva.

– Förvånansvärt många ungdomar var förvånansvärt positiva. Det var många som kom fram och bytte något ord och tog lite kontakt, säger hon.

Så här går det till

Ni är minst fyra personer vid varje tillfälle.

Ni vandrar på utvalda kvällar som ni bokar via harnosand.se/vuxnapastan Länk till annan webbplats.. Kvällarna är utvalda utifrån Fältgruppens schema. De jobbar oftast och kan vara behjälpliga.

Ni vandrar mellan klockan 19.00-23.00

Vuxna på stan är ett samarbete mellan Härnösands kommun, Polisen och Svenska Kyrkan. Under kvällen har ni möjlighet att gå in och fika på Café Trädgårn.

Är du intresserad? Anmäl dig via harnosand.se/vuxnapastan Länk till annan webbplats.