Publicerad

Tre förskolor blir en

förskolan solstrålen

Förskolorna Villan, Kullen och Solstrålen flyttar ihop till höstterminen 2022 och bildar en gemensam förskola i Solstrålens nuvarande lokaler.

Antalet barn som är i behov av förskoleplats i Härnösand har minskat sedan 2018.

– Vi har gjort en översyn av antalet förskoleplatser i förhållande till behov. Vi har i dagsläget en överkapacitet och det gör att vi behöver anpassa våra lokaler ytterligare, säger Eva Claesson, verksamhetschef för förskolorna.

Skolförvaltningen har därför beslutat att slå ihop de tre förskolorna och flytta Villan och Kullen till Solstrålens lokaler där alla barnen får plats.

– Där har vi outnyttjade lokaler och möjlighet att växa om det skulle behövas i framtiden. Sammanslagningen av de tre förskolorna gör också att barnen och personalen får mer ändamålsenliga lokaler och vi kan använda personalresurserna på ett bättre sätt, säger Eva Claesson.