Publicerad

Föräldragrupp för föräldrar till barn mellan 0-6 år

En pappa med sina två barn och logotypen för ICDP.

Är du nyfiken på att bättre förstå ditt barn? Som förälder kan man ibland känna sig osäker och vilja ha stöd i sin föräldraroll. I vår har du möjlighet att delta i en föräldragrupp som utgår från ett samspelsprogram som heter ICDP - vägledande samspel.

Vad är vägledande samspel?

Vägledande samspel ICDP fokuserar på att uppmärksamma det positiva samspelet mellan dig och ditt barn, vilket är viktigt för ditt barns lärande och utveckling.

Programmet bygger på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för utvecklingen. Det är i den vardagliga samvaron som det viktigaste samspelet sker.

Kursinnehåll

Vi träffas i grupp tillsammans med andra föräldrar och 3 gruppledare. Vi kommer att utbyta erfarenheter och prata om vardagliga situationer och om hur det är att vara förälder idag. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller övningar, diskussioner, reflektioner och exempel på hur man kan bemöta sitt barn.

Vår förhoppning är att du tillsammans med andra föräldrar skall utbyta erfarenheter och inspireras att fundera över det positiva samspelets möjligheter.

När och var?

Träffarna sker 1 gång/vecka vid 5 tillfällen med start torsdag den 28 april klockan 15:00-16:30.

Vi håller till på Familjecentralen Härnösand, Södra vägen 5 i Öppna förskolans lokaler.

Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på frukt.

Anmälan och kontakt

Emma Olsson
familjebehandlare
Telefon: 070-578 03 22
E-post: emma.olsson@harnosand.se

Lena Viklander
Öppna förskolan
Telefon: 070-238 90 27
E-post: lena.wiklander@harnosand.se

Gunilla Skyttner
BVC
Telefon: 073-274 62 95
E-post: gunilla.skyttner@rvn.se

För mer information om ICDP- vägledande samspel www.icdp.se Länk till annan webbplats.