Publicerad

Så här fördelar Härnösand skolmiljarden

Elever har gruppstudier.

Härnösands kommun får drygt 3,3, miljoner kronor av det statliga bidraget Skolmiljarden, varav cirka 2,9 miljoner går till de kommunala skolorna.

Pengarna fördelas ut till Sveriges alla kommuner. Tanken är att bidraget ska minska de negativa effekterna som covid-19 har haft på elevers kunskapsutveckling och hälsa.

Kommunerna bestämmer hur pengarna ska användas. I Härnösand har skolnämnden beslutat att satsa pengarna på grundskolan.

- Det är ett välkommet ekonomiskt tillskott som vi kan använda för att möte den tuffa utmaning som bland annat pandemin medfört inom skolan. Vi har valt att satsa vår del av skolmiljarden på grundskolan där vi ser att det är viktigt att eleverna får ta igen eventuella kunskapstapp, säger Monica Fällström (S), ordförande i skolnämnden.

Tanken är att använda tillskottet till riktade insatser som kan höja elevernas kunskapsnivåer.

- Genom att satsa pengarna på grundskolan gör vi våra elever bättre rustade för gymnasiet och ger dem större chanser att lyckas med sina gymnasiestudier. Nu följer en dialog med grundskolerektorerna om hur vi bäst använder pengarna, säger Marie Blomberg, förvaltningschef för skolförvaltningen.

Kastellskolan som är kommunens enda fristående skola bestämmer själv hur de använder pengarna.